Izložba EIMA 2020 Italija

Vanredni slučaj Covid-19 definirao je novu ekonomsku i socijalnu geografiju s globalnim ograničenjima. Međunarodni kalendar sajmova je u potpunosti revidiran, a mnogi događaji su otkazani ili odloženi. EIMA International takođe je morala revidirati svoj raspored premještanjem bolonjske izložbe na februar 2021. i planiranjem važnog i detaljnog digitalnog pregleda događaja za novembar 2020. godine.


Vrijeme objavljivanja: jun-02-2020